AND

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde

Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle,

Herhangi bir ırk ve inanç,

Siyasal ve sosyal sınıf ayrımı gözetmeksizin,

Sağlığı korumak ve geliştirmek için,

Her türlü çabayı harcayacağıma;

Hizmet alanların,

Bütün değer ve inançlarına saygı duyacağıma,

Tüm bilgilerini saklayacağıma,

Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek

Her türlü girişimden uzak duracağıma;

Mesleki bilgi ve becerilerimi

En üst düzeyde tutmaya çalışacağıma,

Sağlık ekibinin bütün üyeleri ile

İşbirliği yapacağıma

Ve attığım her adımda

Mesleğimin gereklerini yerine getireceğime

AND İÇERİM.

BAĞLANTILAR

 


 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA