AND

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde

Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle,

Herhangi bir ırk ve inanç,

Siyasal ve sosyal sınıf ayrımı gözetmeksizin,

Sağlığı korumak ve geliştirmek için,

Her türlü çabayı harcayacağıma;

Hizmet alanların,

Bütün değer ve inançlarına saygı duyacağıma,

Tüm bilgilerini saklayacağıma,

Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek

Her türlü girişimden uzak duracağıma;

Mesleki bilgi ve becerilerimi

En üst düzeyde tutmaya çalışacağıma,

Sağlık ekibinin bütün üyeleri ile

İşbirliği yapacağıma

Ve attığım her adımda

Mesleğimin gereklerini yerine getireceğime

AND İÇERİM.

BOLOGNA

 

BOLOGNA

BAĞLANTILAR