PERFÜZYON  TEKNİKLERİ  PROGRAMI  2013 DERS MÜFREDATI
 
I. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI Z/S HAFTALIK DERS SAATİ KREDİ  AKTS
Teorik Uyg. Toplam
308109 Türk Dili I Z 2 0 2 2 2
308110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Z 2 0 2 2 2
308111 İngilizce I Z 2 0 2 2 2
308113 Beden Eğitimi I Z 2 0 2 2 2
308114 Perfüzyonist Eğitimi Z 2 0 2 2 3
308115 Kalp Hastalıkları ve Kardiyak Cerrahi Z 2 0 2 2 3
308116 Ekstrakorporal Devreler Z 2 2 4 3 4
308130 Anatomi Z 2 0 2 2 2
308131 Genel Fizyoloji Z 2 0 2 2 2
308132 Kardiyopulmoner Bypass Z 2 2 4 3 4
  Seçmeli Ders 1 S 2 0 2 2 2
  Seçmeli Ders 2 S 2 0 2 2 2
              TOPLAM 24 4 28 26 30
I. DÖNEM SEÇMELİ DERS LİSTESİ
308107 Davranış Bilimleri S 2 0 2 2 2
308108 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 2 2
308117 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku S 2 0 2 2 2
308118 Çevre Koruma S 2 0 2 2 2
II. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI Z/S HAFTALIK DERS SAATİ KREDİ  AKTS
Teorik Uyg. Toplam
308201 Biyokimya Z 2 0 2 2 2
308202 Farmakoloji Z 2 0 2 2 2
308206 Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi Z 2 0 2 2 2
308209 Türk Dili II Z 2 0 2 2 2
308210 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 0 2 2 2
308211 İngilizce II  Z 2 0 2 2 2
308213 Beden Eğitimi II Z 2 0 2 2 2
308214 Yaz Stajı Z 0 0 0 0 0
308215 Girişimsel Kardiyoloji-Anjiyografi Z 2 2 4 3 2
308216 Perfüzyon Cihazları Z 2 0 2 2 3
308217 İmmünoloji Z 2 0 2 2 2
308230 Dolaşım ve Solunum Biyofiziği Z 2 0 2 2 2
308231 Klinik Perfüzyon Uygulama I Z 0 4 4 2 3
  Seçmeli Ders 1 S 2 0 2 2 2
  Seçmeli Ders 2 S 2 0 2 2 2
               TOPLAM 26 6 32 29 30
II. DÖNEM SEÇMELİ DERS LİSTESİ
308204 Tıbbi Biyoloji ve Genetik S 2 0 2 2 2
308208 İlkyardım S 2 0 2 2 2
308218 Diksiyon ve Konuşma S 2 0 2 2 2
308219 İş Sağlığı ve Güvenliği S 2 0 2 2 2
III. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI Z/S HAFTALIK DERS SAATİ KREDİ  AKTS
Teorik Uyg. Toplam
308310 Perfüzyon Konsepti I Z 2 0 2 2 3
308330 Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyon Z 2 2 4 3 5
308331 CPB Teknolojisinin Klinikte Kullanımı Z 2 2 4 3 4
308332 Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Z 2 2 4 3 5
308333 Temel Bilgi Teknolojileri Z 2 2 4 3 3
308334 Klinik Perfüzyon Uygulama II Z 0 8 8 4 6
  Seçmeli Ders 1 S 2 0 2 2 2
  Seçmeli Ders 2 S 2 0 2 2 2
              TOPLAM 14 16 30 22 30
III. DÖNEM SEÇMELİ DERS LİSTESİ
308309 Anestezi ve Reanimasyon S 2 0 2 2 2
308335 Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar S 2 0 2 2 2
308311 Moleküler Biyolojik Yöntemler S 2 0 2 2 2
308312 Halkla İlişkiler S 2 0 2 2 2
 
IV. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI Z/S HAFTALIK DERS SAATİ KREDİ  AKTS
Teorik Uyg. Toplam
308404 Tıbbi Etik Z 2 0 2 2 2
308411 Perfüzyon Konsepti II Z 2 2 4 3 4
308412 Klinik Perfüzyon Uygulama III Z 0 8 8 4 6
308430 Özel Teknolojik Destekler Z 2 0 2 2 3
308431 Ekstrakorporeal Dolaşımda Hasta Monitorizasyonu Z 2 4 6 4 5
308432 Biyomedikal Teknoloji Z 2 0 2 2 3
308433 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Z 2 0 2 2 3
  Seçmeli Ders 1 S 2 0 2 2 2
  Seçmeli Ders 2 S 2 0 2 2 2
                TOPLAM 16 14 30 23 30
IV. DÖNEM SEÇMELİ DERS LİSTESİ
308406 Kardiyopulmoner Bypass Yan Etkileri S 2 0 2 2 2
308410 Kan ve Kan Koruma Teknikleri S 2 0 2 2 2
308413 İletişim Becerileri S 2 0 2 2 2
308414 Kalite Yönetim Sistemleri S 2 0 2 2 2
 
                           
 
 
GENEL TOPLAM
HAFTALIK DERS SAATİ KREDİ  AKTS
TEORİK UYG. TOPLAM
80 40
 
120 100 120
 

BAĞLANTILAR


DERSLER

1.Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 
2-Eczacılık
 
3-Terapi ve Rehabilitasyon
   -Fizyoterapi
 
4-Yönetim ve Organizasyon
   -Sağlık Turizmi İşletmeciliği