brosur_per

MİSYONUMUZ

Uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programı ile sağlık alanındaki kişi ve kuruluşların perfüzyon hizmetlerini çağın gereklerine uygun şekilde yürüten,  sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman ve emek tasarrufu sağlayan Perfüzyon Teknikeri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


VİZYONUMUZ

Kaliteli eğitim, etkin araştırma ve donanım üstünlüğü nedeniyle sağlık sektöründe aranılan Perfüzonistler yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.


DEĞERLERİMİZ

Atatürk İlkelerine Bağlılık

Araştırıcılık Şeffaflık Eşitlik Katılımcılık Üretkenlik Yenilikçilik Disiplin Hasta haklarına saygı Etik değerlere bağlılık Topluma hizmet Sorumluluk bilincine sahip olma Hoşgörü Ekip çalışmasına yatkın olabilme Sürekli gelişim


PROGRAM YETERLİLİKLERİ

-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Perfüzyon Teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. -Perfüzyon Teknikleri konusunda gerekli işlemleri etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. -Perfüzyon Teknikleri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği sağlık kuruluşlarına açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. -Mesleği ile ilgili bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. -Perfüzyon Teknikleri ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.

HEDEFLER

Sağlık alanında görev yapan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Ekstrakorporeal dolaşım gerektiren durumlarda (kardiyopulmoner Bypass. Ventrikül Destek sistemleri. Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Yapay Kalp, organ Nakilleri vb.) görevini eksiksiz yapan, bilgi ve beceri konusunda donanımlı Perfüzyon Teknikeri yetiştirmek.

AMAÇLAR

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincinde ulusal kültür

perfusionist4ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında perfüzyon teknikleri, perfüzyon donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Perfüzyon hakkında detaylı bilgi için Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Perfüzyon Birimini ziyaret edin.

BOLOGNA

 

BOLOGNA

BAĞLANTILAR