ODYOMETRİ PROGRAMI
I.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 0322101 Fizik Z 2 2 0 2 2
2 0322102 Genel Fizyoloji Z 2 2 0 2 2
3 0322103 Tıbbi Terminoloji Z 2 2 0 2 4
4 0322104 Odyolojinin Esasları-I Z 2 2 0 2 4
5 0322105 KBB Anatomisi ve KBB Hastalık Bilgisi Z 2 2 0 2 4
6 0322106 Sağlıklı Beslenme Z 2 2 0 2 2
7 0322107 Türk Dili-I Z 2 2 0 2 2
8 0322108 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I  Z 2 2 0 2 2
9 0322109 İngilizce-I Z 2 2 0 2 2
10 0322110 Beden Eğitimi Z 2 2 0 2 2
    Seçmeli Ders–1 S 2 2 0 2 2
    Seçmeli Ders–2 S 2 2 0 2 2
TOPLAM 24 24 0 24 30
SEÇMELİ DERSLER
1 0322111 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 2 2 0 2 2
2 0322112 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 2 0 2 2
3 0322113 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 2 2 0 2 2
4 0322114 Çevre Koruma Z 2 2 0 2 2
 
II.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 0322201 Anatomi Z 2 2 0 2 2
2 0322202 İşitme ve ölçümü Z 8 2 6 5 4
3 0322203 Temel Bilgi Teknolojisi Z 4 2 2 3 2
4 0322204 İşitme Kayıpları Z 2 2 0 2 4
5 0322205 Odyolojinin Esasları-II Z 2 2 0 2 4
6 0322206 İlkyardım Z 2 2 0 2 2
7 0322207 Türk Dili-II Z 2 2 0 2 2
8 0322208 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Z 2 2 0 2 2
9 0322209 İngilizce-II  Z 2 2 0 2 2
10 0322210 Tıbbi Biyokimya Z 2 2 0 2 2
    Seçmeli Ders–1 S 2 2 0 2 2
    Seçmeli Ders–2 S 2 2 0 2 2
TOPLAM 32 24 8 28 30
SEÇMELİ DERSLER
1 0322212 Kişisel Gelişim ve Motivasyon Z 2 2 0 2 2
2 0322213 Akustik ve Fonetik Prensipler Z 2 2 0 2 2
3 0322214 Diksiyon ve Konuşma Z 2 2 0 2 2
4 0322215 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 2 0 2 2
 
III.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 0322301 İşitme Taraması Z 4 2 2 3 4
2 0322302 Mesleki Uygulama I Z 8 0 8 4 9
3 0322303 İşitme Cihazları Z 4 2 2 3 4
4 0322304 İşitme Engelli Çocuk ve Gelişim Özellikleri Z 2 2 0 2 2
5 0322305 Halk Sağlığı Z 2 2 0 2 2
6 0322306 İleri Test Yöntemleri l Z 4 2 2 3 3
7 0322307 Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri Z 2 2 0 2 2
8   Seçmeli Ders–1 S 2 2 0 2 2
9   Seçmeli Ders–2 S 2 2 0 2 2
TOPLAM 30 16 14 23 30
SEÇMELİ DERSLER
1 0322308 Biyomedikal Teknoloji Z 2 2 0 2 2
2 0322309 İdeal İnsan ve Sosyal Ahlak Z 2 2 0 2 2
3 0322310 Moleküler Biyolojik Yöntemler Z 2 2 0 2 2
4 0322311 İşitme Engelli Birey ve Aile Z 2 2 0 2 2
 
IV.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 0322401 Yeni Doğan İşitme Taraması Z 2 2 0 2 4
2 0322402 Mesleki Uygulama ll Z 8 0 8 4 9
3 0322403 İleri Test Yöntemleri ll Z 4 2 2 3 4
4 0322404 Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Z 4 2 2 3 5
5 0322405 İşaret Dili  Z 4 2 2 3 2
6 0322406 İlk Yardım Z 2 2 0 2 2
7   Seçmeli Ders–1 S 2 2 0 2 2
8   Seçmeli Ders–2 S 2 2 0 2 2
TOPLAM 28 14 14 21 30
SEÇMELİ DERSLER
1 0322407 Toplumsal Duyarlılık Z 2 2 0 2 2
2 0322408 Hasta Psikolojisi Z 2 2 0 2 2
3 0322409 Sağlık Hukuku Z 2 2 0 2 2
4 0322410 Kalite Yönetim Sistemleri Z 2 2 0 2 2
 

BAĞLANTILAR

 


 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA