PERFÜZYON PROGRAMI
 
I.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 308109 Türk Dili I Z 2 2 0 2 2
2 308110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 2 0 2 2
3 308111 İngilizce I Z 2 2 0 2 2
4 308113 Beden Eğitimi I Z 2 2 0 2 2
5 308114 Perfüzyonist Eğitimi Z 2 2 0 2 3
6 308115 Kalp Hastalıkları ve Kardiyak Cerrahi Z 2 2 0 2 3
7 308116 Ekstrakorporal Devreler Z 4 2 2 3 4
8 308130 Anatomi Z 2 2 0 2 2
9 308131 Genel Fizyoloji Z 2 2 0 2 2
10 308132 Kardiyopulmoner Bypass Z 4 2 2 3 4
11   Seçmeli Ders 1 S 2 2 0 2 2
12   Seçmeli Ders 2 S 2 2 0 2 2
TOPLAM   28 24 4 26 30
SEÇMELİ DERSLER
1 308107 Davranış Bilimleri S 2 2 0 2 2
2 308108 Tıbbi Terminoloji S 2 2 0 2 2
3 308117 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku S 2 2 0 2 2
4 308118 Çevre Koruma S 2 2 0 2 2
 
II.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 308201 Biyokimya Z 2 2 0 2 2
2 308202 Farmakoloji Z 2 2 0 2 2
3 308206 Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi Z 2 2 0 2 2
4 308209 Türk Dili II Z 2 2 0 2 2
5 308210 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 2 0 2 2
6 308211 İngilizce II  Z 2 2 0 2 2
7 308213 Beden Eğitimi II Z 2 2 0 2 2
8 308214 Yaz Stajı (30 iş günü) Z 0 0 0 0 0
9 308215 Girişimsel Kardiyoloji-Anjiyografi Z 4 2 2 3 2
10 308216 Perfüzyon Cihazları Z 2 2 0 2 3
12 308217 İmmünoloji Z 2 2 0 2 2
13 308230 Dolaşım ve Solunum Biyofiziği Z 2 2 0 2 2
14 308231 Klinik Perfüzyon Uygulama I Z 4 0 4 2 3
15   Seçmeli Ders 1 S 2 2 0 2 2
16   Seçmeli Ders 2 S 2 2 0 2 2
TOPLAM   32 26 6 29 30
SEÇMELİ DERSLER
1 308204 Tıbbi Biyoloji ve Genetik S 2 2 0 2 2
2 308208 İlkyardım S 2 2 0 2 2
3 308218 Diksiyon ve Konuşma S 2 2 0 2 2
4 308219 İş Sağlığı ve Güvenliği S 2 2 0 2 2
 
III.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 308310 Perfüzyon Konsepti I Z 3 2 0 2 3
2 308330 Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyon Z 12 2 2 3 5
3 308331 CPB Teknolojisinin Klinikte Kullanımı Z 4 2 2 3 4
4 308332 Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Z 4 2 2 3 5
5 308333 Temel Bilgi Teknolojileri Z 2 2 2 3 3
6 308334 Klinik Perfüzyon Uygulama II Z 4 0 8 4 6
7   Seçmeli Ders 1 S 2 2 0 2 2
8   Seçmeli Ders 2 S 4 2 0 2 2
TOPLAM   30 14 16 22 30
SEÇMELİ DERSLER
1 308309 Anestezi ve Reanimasyon S 2 2 0 2 2
2 308335 Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar S 4 2 2 3 3
3 308311 Moleküler Biyolojik Yöntemler S 2 2 0 2 2
4 308312 Halkla İlişkiler S 2 2 0 2 2
 
IV.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ   AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA KREDİ
1 308404 Tıbbi Etik Z 2 2 0 2 2
2 308411 Perfüzyon Konsepti II Z 4 2 2 3 4
3 308412 Klinik Perfüzyon Uygulama III Z 8 0 8 4 6
4 308430 Özel Teknolojik Destekler Z 2 2 0 2 3
5 308431 Ekstrakorporeal Dolaşımda Hasta Monitorizasyonu Z 6 2 4 4 5
6 308432 Biyomedikal Teknoloji Z 2 2 0 2 3
7 308433 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Z 2 2 0 2 3
8   Seçmeli Ders 1 S 2 2 0 2 2
9   Seçmeli Ders 2 S 2 2 0 2 2
TOPLAM   30 16 14 23 30
SEÇMELİ DERSLER
1 308406 Kardiyopulmoner Bypass Yan Etkileri Z 2 2 0 2 2
2 308410 Kan ve Kan Koruma Teknikleri Z 2 2 0 2 2
3 308413 İletişim Becerileri Z 2 2 0 2 2
4 308414 Kalite Yönetim Sistemleri Z 2 2 0 2 2

BAĞLANTILAR

 


 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA