Program Hakkında
Perfüzyon teknikleri programı; açık kalp ameliyatları, organ nakilleri, büyük damar ameliyatları veya vücut dışı dolaşımın gerekli olduğu durumlarda cerrahi ve tedavi amaçlı perfüzyon sistemlerini kuran ve yöneten, cerrah ve anestezistin direktifleri doğrultusunda sisteme ilaç ekleyen, sistemden kan alıp tetkik yapan perfüzyon teknikeri yetiştirmektedir.

  

  

  

  

Hedefler- Amaçlar
Hedefler: Sağlık alanında görev yapan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Ekstrakorporeal dolaşım gerektiren durumlarda (Kardiyopulmoner Bypass. Ventrikül Destek sistemleri. Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Yapay Kalp, organ Nakilleri vb.) görevini eksiksiz yapan, bilgi ve beceri konusunda donanımlı Perfüzyon Teknikeri yetiştirmektir.
Amaçlar: Tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında perfüzyon tekniklerini, perfüzyon donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları
Program mezunları Sağlık Bakanlığına bağlı olup kardiyovasküler, kardiyotorasik, organ nakilleri veya vücut dışı dolaşım gerektiren cerrahi ve tedavileri yapan
  • Devlet Hastaneleri,
  • Eğitim Araştırma Hastaneleri,
  • Yüksek İhtisas Hastaneleri,
  • Organ Transplantasyon Merkezleri,
  • Üniversite Tıp Fakültesine bağlı hastaneler ve
  • Özel sağlık kuruluşlarının hastanelerinde çalışabilmektedir.
Programa hangi Puanla Yerleşirim
Programa yerleşebilmek için gerekli olan puan türü: TYT
Özel koşullar: Yok

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ