GENEL TANITIM
Dünyada ülkeler arasında iş birliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkânlarının artması, ulaşımda yaşanan konfor, sağlık hizmetinde kalitenin dünyanın farklı köşelerinde de gelişmesi, sağlık hizmeti finansmanında hem bireysel hem de bütçe kaynaklı güçlükler, dünya da sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır. Sağlık turizmi; turist sağlığını koruyucu ve tedavi edici uygulamaların yanı sıra rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile turistlerin yaşadıkları destinasyonlar dışında başka bir destinasyona yaptıkları ziyaretleridir. Sağlık turizmi;

   1.  Termal Sağlık Turizmi
   2.  Medikal Turizm
   3.  Yaşlı Turizmi (3. Yaş Turizmi)
   4.  Engelli Turizmi kavramlarını barındırmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu ve sahip olduğu doğal su kaynakları ile sağlık turizmi açısından önemli bir noktadadır. Son yıllarda sağlık sektörüne yapılan yatırımlarla birlikte sağlıkta ileri teknoloji kullanımı, kaliteli sağlık hizmeti sunumu ve ekonomik fiyatı Türkiye’yi birçok açıdan sağlık turizmi kapsamında avantajlı konuma getirmektedir.
Sağlık turizmi kapsamında seyahat eden turistlerin hem sağlık hizmetleri hem de tatil amacı olduğu için beklentileri, aynı zamanda yarattığı katma değer de yüksektir. Sağlık turizmi döviz kazandırıcı önemli bir faaliyet olup, turizm potansiyeli bulunan bir ülke olarak Türkiye’nin diğer alternatif turizm türleri ile cazibesinin artırılması, yılın 12 ayında turizmin canlanmasını sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında ‘’Sağlık Turizmi İşletmeciliği’’ programı ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü sağlık turizmini etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilmek, bir taraftan sağlık sektörü ve sağlık kuruluşları, diğer taraftan da turizm sektörü ve turizm işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu noktada Sağlık Turizmi İşletmeciliği programı, sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

PROGRAMIN AMACI
Sağlık turizmi kapsamında hizmet alan bireylere en iyi sağlık, tedavi ve konaklama olanaklarını sağlayacak yeterliliklere sahip insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yenilikçi bakış açısıyla mesleğin gerektirdiği sağlık, turizm ve işletmecilik alanlarında mesleki açıdan yetkin ve uygulama becerisi yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

PROGRAMIN HEDEFİ
-Genel sağlık, turizm ve işletmecilik bilgilerine hakim, sağlık turizmini etkili bir şekilde yönetebilecek,
-Sağlık turizmi işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgisine sahip, mesleğinin gerektirdiği teknoloji ve yabancı dili kullanabilen,
-Toplumsal ve ahlaki değerlere saygılı, mesleki etik bilinci oluşmuş, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, sorumluluk alabilen, çözüm üretebilen, meraklı ve sorgulayan
meslek elemanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI
 Sağlık Turizmi İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler;
     - Hastanelerin Sağlık Turizmi Birimlerinde,
     - Kaplıcalarda,
     - Sağlık Turizmi ile İlgili Faaliyet Gösteren Acentelerde,
     - Sağlıklı Yaşam Konusunda Hizmet Veren Otel ve Tesislerde,
     - Şifalı İçme Suları Tesislerinde,
     - Termal Otellerde istihdam edilebilmektedirler.
 
DİKEY GEÇİŞ İMKÂNI
Sağlık turizmi işletmeciliği programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları durumunda, mezun oldukları programlarına uygun bir Lisans bölümüne kayıt yapma hakkı kazanırlar. Sağlık turizmi işletmeciliği programından Dikey Geçiş yapılabilecek Lisans programları şunlardır;
 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları
 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm Rehberliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
Fark Derslerini Alarak Dikey Geçiş Yapılabilecek Açık Öğretim Fakültesi Lisans Programları
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ