Programın Amacı

Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

Anestezi Programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; ders kurulları programı doğrultusunda eğitim almaktadır. Fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleriyle birlikte İngilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri ve Uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle desteklenmektedir. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Anestezi Teknikeri unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının son yıllarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın bir kısmı kendi üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb.), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ