Program Hakkında
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Programı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Hedefler- Amaçlar
Yaşanan teknolojik gelişmeler nedeni ile sağlık hizmeti sunumunda geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen ara personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilere “Fizyoterapi” önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe hekim ve fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alabileceklerdir. Hazırlanan program süresi iki yıldır. Eğitim programı kas iskelet sistemi problemlerinde fizik tedavi uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri içermektedir. Öğrenciler fizik tedavi modaliteleri, ölçüm yöntemleri, kinezyoloji, egzersiz programlarının doğru uygulanabilmesi gibi temel kavramlar konusunda bilgilendirilmektedirler
 
İstihdam Olanakları
-Devlet hastaneleri, Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı, Belediye ve Üniversite Araştırma Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Klinikler, Spor Kulüpleri, Huzurevleri gibi geniş istihdam alanı vardır..
 
Programa hangi Puanla Yerleşirim
- ÖSYM tarafından yapılan TYT puanı

Programın Akademik Kadrosu
Öğr. Gör. Uzm Fzt İsmail PALALI

BAĞLANTILAR

 


 Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOLOGNA