Program Hakkında
Diş protez teknikerleri de, ağız ve diş sağlığı sektörünün görünmeyen yüzü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Diş protez teknikerliği, halkımız tarafından bilinmeyen ve bugüne kadar ön plana çıkmayan bir meslek gurubu ve yaptığı işlerin tamamı el işçiliğine dayalı bir meslektir. Diş protez teknikerliği, diş hekimliği uygulamalarının laboratuvar bölümünü gerçekleştiren, bilimin ve sanatın iç içe geçtiği bir meslek dalıdır. Diş Protez Laboratuvarları, ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerin üretildiği ve onarıldığı yerlerdir. Diş protez teknikerleri genellikle laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler, hastalarla doğrudan iletişimleri yoktur. Teknikerler, Diş Hekiminin uygun gördüğü tedavi doğrultusunda; diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar, Sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, çoğaltılmasını ve tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar. Diş hekiminin tam dişsiz veya yarı dişli iken aldığı ağız ölçülerine uygun, hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diş dizimi, mum modelaj ve akrilik işlemlerinin yapılmasında görev alır. Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar, Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar.

Hedefler- Amaçlar
Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşan, alanı ile ilgili kullanılan araç gereç ve maddeleri bilen, teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanan, mesleğin gerektirdiği yabancı dili öğrenen, etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyen ve kazanımlarını bağımsız olarak uygulayabilme becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

İstihdam Olanakları
Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Programımızdan mezun öğrencilerimiz, güçlü çözüm ortaklarımızın tüm altyapısından faydalanarak, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak kusursuz birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.

Programa Hangi Puanla Yerleşirim
Diş Protez Teknolojisi Programına (Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alan/dallarından mezun olanlara Ortaöğretim Başarı Puanı üzerinden hesaplanan ek puanlar katılarak) TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ