Program Hakkında
Podoloji, sağlıklı bireylerin medikal ayak bakımlarını yapan genel ayak sağlığı hakkında kişileri bilgilendiren ve ilgili hekimlerin teşhis ve tedavisi doğrultusunda tedaviye destek olacak podolojik işlemleri yapan ve tedaviye destek olan sağlık teknikerlik alanıdır. Programdan mezun olduktan sonra alacakları unvan Podolog’ dur.
Podologlar sağlıklı bireylerde öz bakıma yardımcı olabildikleri gibi öz bakımlarını yapmada yetersiz olan kişilerde ayak sağlığını korumak ve var olan problemleri tedavi etmede etkin rol oynarlar.
Ayrıca diyabetli bireyler için Podoloji'nin önemi büyüktür. Diyabetik hastaların yaklaşık %25'inin yaşamlarının bir döneminde diyabetik ayak komplikasyonu gözlenir. Bunların %10-15'i cerrahi tedavi gerektirirken, bazı olgular ampütasyon ile sonuçlanabilir. Diyabetli hastalarda non-travmatik ampütasyonların en başta gelen nedeni diyabetik ayak yaralarıdır. Podoloji tedavi yöntemleri ile diyabetik ayak yaraları ve diyabete bağlı ampütasyonlar %40-85 oranında önlenebilmektedir.
 
Hedefler- Amaçlar
Podoloji programı, genel ayak problemlerini tanıyan ve bu problemlere yönelik bakımları uygulama kabiliyetine sahip sağlık teknikerlerini yetiştirir. Temel amaç, ayakta oluşan, doğuştan gelen veya kalıtsal problemleri tanıyan, hekimlerin tanı ve tedavi şekillerine göre yönlendirdiği bireylerin ayak bakımlarını yapabilecek reçete okuyabilecek beceriye sahip olabilecek, sağlıklı bireylerde ise klasik ayak bakımlarında yardımcı olabilecek, farkındalık yaratabilecek, Podoloji alanında geliştirilmiş alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip, bağımsız araştırma yapabilme ve problem çözme becerileri ile donatılmış mezunlar vermektedir.
Podoloji programı, öncelikle tüm vücut anatomi ve fizyolojisini inceleyerek insan vücudunu ve tün kazanımlarının ayak sorunları ile bağlantılarını analiz etmesini sağlayarak, ayak problemlerinde vücudun ayak üzerindeki etkileri ve ayak problemlerinde vücutta oluşan etkilerini analiz edebilecek, genel ayak problemlerini detaylı tanıyabilecek, bakımlarını yapabilecek, anlatımları ile farkında yaratabilecek. Ülkemizin sahip olduğu coğrafik, ekonomik, kültürel, sosyolojik, psikolojik ve sağlık gibi birçok alanda araştırmalarda bulunmak, ülkemizde sık görülen podolojik problemlerin kaynağını araştırmak, çözüm önerilerinde bulunmak gibi mevcut olgular üzerine analitik düşünebilme yetisine sahip, kendi alanındaki ve yakinen ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen mezunlar vermeyi hedeflenmektedir.
  
İstihdam Olanakları
Podoloji programından mezun olan öğrencilerimiz; hastaneler ve tıp merkezlerinin podoloji üniteleri, spor kulüpleri, diyabet hastaneleri gibi kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışma imkan bulabilirler ve kendi merkezlerini de açabilirler.
 
Programa Hangi Puanla Yerleşirim
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen Temel Yeterlilik Testi (TYT-Puanı) puanına göre öğrenci alır.

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ