Program Hakkında
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programımız, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında açılan Örgün Öğretim programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu program mezunlarına Ön Lisans Diploması ve "Tıbbi Tanıtım Temsilcisi" unvanı verilir. Programı başarıyla tamamlamak için toplam otuz günlük yaz stajını ve programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.
 
Hedefler- Amaçlar
Sağlık sektörüne yönelik ürün tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek bunun için gereken doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ürün temini ve pazarlamasını yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Mezunlarının dikey geçiş ve sınavsız geçişlerle daha fazla sayıda öğrencinin lisans tamamlamasını sağlamaktır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı eğitimi ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları hekimlere tanıtacak ve onlara ulaştıracak kaliteli personel yetiştirilir. Programın amacı, günümüz Türkiye’si ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu, bilgili, öz güven sahibi, iletişimi kuvvetli, saygın, planlı ve organize çalışma yeteneğine sahip pazarlamacılar yetiştirmektir.
 
İstihda
m Olanakları
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunları; mesleki yaşamlarında, ulusal ve uluslar arası ilaç firmalarında, medikal firmalarda ve ecza depolarında tıbbi satış temsilcisi unvanlarıyla istihdam edilebilme imkanına sahiptirler. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, istihdam fırsatı ve mesleki kariyerlerinde kariyer hedefleri doğrultusunda başarıya ulaşabilmek konusunda oldukça avantajlıdırlar. Bunun en önemli sebebi; sağlık sektörünün geniş bir sektör olmasına rağmen, pazarlama ve tıbbi bilginin bir arada verilerek öğrenci yetiştirilen başka bir programın olmayışıdır. Söz konusu programda öğrenim görecek öğrencilerin staj, uygulama imkânları: Programımız öğrencileri ilaç firmaları, medikal firmalar, ecza depoları ve eczanelerde staj ve uygulama yapma imkanına sahiptirler. Eğitim-Öğretim müfredatında öğrencilerin yapmak zorunda olduğu 30 iş günü meslek stajı bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca uygulamalı derslerle teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek sektöre bilinçli ve hazırlıklı olarak yetişecektir.
 
Programa Hangi Puanla Yerleşirim

-Programa yerleşebilmek için TYT puanı alınması gerekmektedir.

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ