Fotoğraf Adı-Soyadı E-Posta /Dahili Tlf. Google Scholar Hesabı  ORCID ID Yök Akademik Erişim Linki Web of Science Researcher ID
MÜDÜR
 Doç. Dr.
 Nebiye YENTÜR   DONİ
n_doni@harran.edu.tr
3212
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
 Dr. Öğr. Üyesi   Muhammet Bahattin   BİNGÜL
bahattinbingul@harran.edu.tr
2439
 Dr. Öğr. Üyesi
 Osman HABEK
osmanhabek@harran.edu.tr
2386
 Öğr. Gör.
 Ayşegül KATRAN   BALIKÇI
a.katranbalikci@harran.edu.tr
2000
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
 Öğr. Gör.
 Fadile ÇİDEM
fcidem@harran.edu.tr
2185
 Öğr. Gör.
 Sibel KÜÇÜK
sibelkucuk@harran.edu.tr
2185
ANESTEZİ
 Dr. Öğr. Üyesi
 Suzan HAVLİOĞLU
suzanhavlioglu@harran.edu.tr
2086
 Öğr. Gör. Dr.
 Semahat DOĞRU   YUVARLAKBAŞ
semahatdogru@harran.edu.tr
2000
 Öğr. Gör.
 Sami AKPİRİNÇ
sakpirinc@harran.edu.tr
2343
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
 Dr. Öğr. Üyesi
 İlter DEMİRHAN
ilterdemirhan@harran.edu.tr
2439
 Öğr. Gör. Dr.
 Ömer GÖÇ
omergoc@harran.edu.tr
2083
 Öğr. Gör.
 Çağlar   ÇİFTÇİOĞLU
cciftcioglu@harran.edu.tr
2083
 Öğr. Gör.
 Mehmet Bakır   BÜTÜN
mbbutun@harran.edu.tr
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
 Öğr. Gör.
 Nalin GÜMÜŞÇÜ
nalingumuscu@harran.edu.tr
2086
DİYALİZ
 Dr. Öğr. Üyesi
 Reşat DİKME
rdikme@harran.edu.tr
2326
 Öğr. Gör.
 Kadir EĞİ
kadiregi@harran.edu.tr
2084
ECZANE HİZMETLERİ
 Prof. Dr.
 Ayşegül KUTLUAY   BAYTAK
a.kutluay@harran.edu.tr
2004
 Dr. Öğr. Üyesi
 Adem NECİP
ademnecip@harran.edu.tr
2439
 Öğr. Gör.
 Veysel AĞAN
veyselagan@harran.edu.tr
2386
 Öğr. Gör.
 İbrahim BEKTAŞ
ibrahimbektas@harran.edu.tr
2090
FİZYOTERAPİ
 Öğr. Gör. Dr.
 İsmail PALALI
ismailpalali@harran.edu.tr
2052
 Öğr. Gör.
 Hilal ASLAN
hilalaslan@harran.edu.tr
2100
İLK VE ACİL YARDIM
 Öğr. Gör.
 Menekşe ERGÜL
menekseerdoganergul@
harran.edu.tr
2092
 Öğr. Gör.
 Mustafa Orhan   TUNÇEL
mustafatuncel22@harran.edu.tr
2091
ODYOMETRİ
 Öğr. Gör.
 Fatma TELCİ
ftmtelci@harran.edu.tr
2092
OPTİSYENLİK
 Dr. Öğr. Üyesi
 Ahmet TAŞ
ahmettas@harran.edu.tr
2417
 Öğr. Gör.
 Mustafa Şerif
 KİRİŞÇİ
m.serifkirisci@harran.edu.tr
2343
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
 Öğr. Gör.
 Mehmet RAMAT
mehmet_ramat1@harran.edu.tr
2084
 Öğr. Gör.
 Sibel GAYRETLİ   ATAN
sgayretli@harran.edu.tr
2086
 
PERFÜZYON TEKNİKLERİ
 Öğr. Gör. Dr.
 Mahmut PADAK
mpadak@harran.edu.tr
2331
PODOLOJİ
 Öğr. Gör.
 Ayşegül
 SARPKAYA
aysegulsarpkaya@harran.edu.tr
2052
 Öğr. Gör.
 Fatmaz Zehra   KÜÇÜK
zehraklc@harran.edu.tr
2053
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ
 Öğr. Gör.
 Sinem BARUT   KIRAT
sinembarut@harran.edu.tr
2052
 Öğr. Gör.
 Seda KALEÖZÜ
sedakaleozu@harran.edu.tr
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
 Dr. Öğr. Üyesi
 Hüseyin  ERİŞ
eris@harran.edu.tr
2093
 Öğr. Gör.
 Mehmet Selim
 ÖZER
sozer@harran.edu.tr
2278
 Öğr. Gör.
 Burhan CEBECİ
burhancebeci@harran.edu.tr
2306
 Öğr. Gör.
 Mehmet
 SELİMOĞLU
mselimoglu@harran.edu.tr
2094
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
 Dr. Öğr. Üyesi
 Mehmet Murat
 YAŞAR
muratyasar@harran.edu.tr
2335
 Öğr. Gör.
 Miyaser KAYA
mkaya@harran.edu.tr
3215
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA
 Dr. Öğr. Üyesi
 Ebru TEMİZ
ebrutemiz@harran.edu.tr
2221
 Öğr. Gör.
 Osman ÖZKAN
osmanozkan@harran.edu.tr
2091
 Öğr. Gör.
 Tuğba Gül DİKME
t.gul@harran.edu.tr
2221
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
 Doç. Dr.
 Abdurrahman 
 AKDAĞ
aakdag@harran.edu.tr
2099
 Dr. Öğr. Üyesi
 Gülcan  GÜRSES
ggurses@harran.edu.tr
2086
 Öğr. Gör.
 Fatma ÖZER
fozer@harran.edu.tr
2053
 Öğr. Gör.
 Selahattin GÜR
sgur@harran.edu.tr
2307
YAŞLI BAKIMI
 Öğr. Gör.
 Zahide Gül YAZGI   DEMİR
zhde.yzg@harran.edu.tr
2086

 
 Öğr. Gör.
 Tuğba UÇMAN
tucman2022@harran.edu.tr
2100
 Öğr. Gör.
 Mustafa
 KARAAĞAÇ
mustafa.karaagac@harran.edu.tr
2207

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ