Program Hakkında
Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışacak Tıbbi Sekreter ihtiyacının karşılanmasını sağlayan ön lisan düzeyinde, sağlık teknikeri eğitim-öğretimi verilen bir programdır. Eğitimi alan sağlık teknikeri; tıbbi sekreterler aşağıdaki işlem ve işlevleri sağlık kurumlarında sunmalarını sağlayan niteliğe sahip bir programdır.
-Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayıların toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunarlar.
-Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyarlar.
-Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyarlar, hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderirler, ihtiyaç halinde tıbbi raporları yazar, hastane arşivinin kurulması ve düzenlenmesinde görev alırlar.

Hedefler-Amaçlar
Kamu ya da Özel  hastanelerde,  hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.
 
İstihdam Olanakları
Tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşların veya özel sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinde tıbbi sekreter olarak istihdam edilme imkanları vardır. Kamuya KPSS sınav sonuçları puan sıralamasıyla işe yerleştirme yapılmaktadır. Özel sektörde ise özellikle yetenek ve niteliklere bağlı işe alınmaktadırlar. İhtiyaç duyulan eleman olmaları nedeniyle işe yerleşme bakımında yüksek orandadır. 
 
Programa Hangi Puanla Yerleşirim
Programa yerleşebilmek için TYT puanı alınması gerekmektedir.

MEZUN PORTALI

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

 
 

SHMYO TANITIM FİLMİ